Katagoria: przyczep rolniczych


Wodziński

P.P.H.U. “Wodziń­ski” to wie­lo­let­nia tra­dy­cja prze­twa­rza­nia wyso­kiej jako­ści stali.
Nasza firma ist­nieje od grud­nia 1981 roku i zaj­muje się przede wszyst­kim pro­duk­cją i rege­ne­ra­cja wybra­nych maszyn sadow­ni­czych, przy­czep rol­ni­czych oraz każ­dego rodzaju zabu­dów do samo­cho­dów dostaw­czych i ciężarowych.

Agrotechnika

Jesteśmy firmą specjalizującą się w sprzedaży maszyn rolniczych, części zamiennych oraz olejów i smarów. Firma powstała w 2000 roku i od tego czasu prowadzi swoją działalność na terenie północno-wschodniej i centralnej Polski.

Oferta firmy jest skierowana do gospodarstw rolnych i specjalistycznych, przedsiębiorstw o profilu leśnym i komunalnym, a także tych zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych. Zapewniamy kompleksowe wyposażenie gospodarstw rolnych we wszystkie maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności oraz ułatwiające i wspomagające pracę.

Danzap

Firma PW DANZAP rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku jako autoryzowany dealer systemów udojowych i schładzalników mleka (GEA Farm Technologies, dawniej WestfaliaSurge).

Szybki rozwój firmy zaowocowało współpracą ze znanymi na całym świecie producentami maszyn rolniczych takimi jak: Pottinger (maszyny zielonkowe i uprawowe), Weidemann (ładowarki), MANITOU (ładowarki teleskopowe), Bogballe (rozsiewacze nawozów), Horsch (maszyny uprawowe), MaschioGaspardo (siewniki), Joskin (wozy asenizacyjne, przyczepy, rozrzutniki obornika).

Rol-Brat

Firma „ROL-BRAT” powstała w 1982 r. Jesteśmy specjalistą w dziedzinie sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych oraz części zamiennych.

Posiadamy pełną ofertę dla małych i dużych gospodarstw rolnych, sadowniczych oraz firm komunalnych. Oferujemy bezpłatną obsługę przy wypełnianiu wniosków PROW, sporządzeniu biznesplanów oraz pomoc przy składaniu wniosków o kredyty preferencyjne.

ROL-BRAT S. i W. Zalescy S.J

Firma „ROL-BRAT” powstała w 1982 r. Jesteśmy specjalistą w dziedzinie sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych oraz części zamiennych.

Posiadamy pełną ofertę dla małych i dużych gospodarstw rolnych, sadowniczych oraz firm komunalnych. Oferujemy bezpłatną obsługę przy wypełnianiu wniosków PROW, sporządzeniu biznesplanów oraz pomoc przy składaniu wniosków o kredyty preferencyjne.

Strona 1 z 212